Điểm sàn năm 2019 của các trường Y-Dược: Cao nhất là 21 điểm

Điểm sàn vào các trường y dược năm 2019: cao nhất là 21 điểm.
Điểm sàn vào các trường y dược năm 2019: cao nhất là 21 điểm.
Điểm sàn vào các trường y dược năm 2019: cao nhất là 21 điểm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top