Điểm sàn ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM: Cao nhất 26 điểm

Điểm sàn ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM: Cao nhất 26 điểm. Ảnh minh hoạ: Chân Phúc
Điểm sàn ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM: Cao nhất 26 điểm. Ảnh minh hoạ: Chân Phúc
Điểm sàn ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM: Cao nhất 26 điểm. Ảnh minh hoạ: Chân Phúc
Lên top