Điểm sàn Đại học Xây dựng: Từ 16 - 18 điểm

Lên top