Điểm sàn Đại học Sư phạm Hà Nội 2021: Cao nhất là 21

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm nay tuyển sinh 7090 sinh viên. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm nay tuyển sinh 7090 sinh viên. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm nay tuyển sinh 7090 sinh viên. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Lên top