Điểm sàn Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2021 là 20 điểm

Điểm sàn trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2021 là 20 điểm. Ảnh: Hải Nguyễn
Điểm sàn trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2021 là 20 điểm. Ảnh: Hải Nguyễn
Điểm sàn trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2021 là 20 điểm. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top