Điểm sàn Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2020: Nhiều ngành lấy 17 điểm

Điểm sàn Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2020: Nhiều ngành lấy 17 điểm. Ảnh minh hoạ: Chân Phúc
Điểm sàn Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2020: Nhiều ngành lấy 17 điểm. Ảnh minh hoạ: Chân Phúc
Điểm sàn Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2020: Nhiều ngành lấy 17 điểm. Ảnh minh hoạ: Chân Phúc
Lên top