Điểm sàn Đại học Bách Khoa TPHCM năm 2020: Cao nhất 19 điểm

Điểm sàn Đại học Bách Khoa TPHCM năm 2020: Cao nhất 19 điểm. Ảnh minh hoạ: Anh Nhàn
Điểm sàn Đại học Bách Khoa TPHCM năm 2020: Cao nhất 19 điểm. Ảnh minh hoạ: Anh Nhàn
Điểm sàn Đại học Bách Khoa TPHCM năm 2020: Cao nhất 19 điểm. Ảnh minh hoạ: Anh Nhàn
Lên top