Điểm sàn chính thức ĐH Sư phạm Hà Nội: Cao nhất 20 điểm

Điểm sàn chính thức ĐH Sư phạm Hà Nội: Cao nhất 20 điểm. Ảnh: Chân Phúc.
Điểm sàn chính thức ĐH Sư phạm Hà Nội: Cao nhất 20 điểm. Ảnh: Chân Phúc.
Điểm sàn chính thức ĐH Sư phạm Hà Nội: Cao nhất 20 điểm. Ảnh: Chân Phúc.
Lên top