Điểm sàn các ngành Y dược ở phía Nam là bao nhiêu?

Thí sinh trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhập học. Điểm sàn nhóm ngành đào tạo sức khoẻ của trường bằng với mức quy định của Bộ GDDT Ảnh: Nhà trường cung cấp
Thí sinh trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhập học. Điểm sàn nhóm ngành đào tạo sức khoẻ của trường bằng với mức quy định của Bộ GDDT Ảnh: Nhà trường cung cấp
Thí sinh trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhập học. Điểm sàn nhóm ngành đào tạo sức khoẻ của trường bằng với mức quy định của Bộ GDDT Ảnh: Nhà trường cung cấp
Lên top