Điểm sàn 18 trường Quân đội năm 2020: Cao nhất 24 điểm

Điểm sàn 18 trường Quân đội năm 2020: Cao nhất 24 điểm. Ảnh minh hoạ: Phan Anh.
Điểm sàn 18 trường Quân đội năm 2020: Cao nhất 24 điểm. Ảnh minh hoạ: Phan Anh.
Điểm sàn 18 trường Quân đội năm 2020: Cao nhất 24 điểm. Ảnh minh hoạ: Phan Anh.
Lên top