Điểm mới trong đề án tuyển sinh Đại học Y Hà Nội năm 2021

Trường Đại học Y Hà Nội dự kiến dành chỉ tiêu cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Ảnh: HMU
Trường Đại học Y Hà Nội dự kiến dành chỉ tiêu cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Ảnh: HMU
Trường Đại học Y Hà Nội dự kiến dành chỉ tiêu cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Ảnh: HMU
Lên top