Điểm chuẩn vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM: Tăng gần 2 điểm

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM công bố điểm chuẩn. Ảnh: SPKT
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM công bố điểm chuẩn. Ảnh: SPKT
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM công bố điểm chuẩn. Ảnh: SPKT
Lên top