Điểm chuẩn vào ĐH Ngoại ngữ Hà Nội cao nhất là 33 điểm