Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Điểm chuẩn vào Đại học Y Hà Nội cao nhất là 24,75