Điểm chuẩn vào các trường quân đội năm 2021 cao nhất là 29,44

Điểm chuẩn vào các trường quân đội năm 2021. Ảnh: LĐO
Điểm chuẩn vào các trường quân đội năm 2021. Ảnh: LĐO
Điểm chuẩn vào các trường quân đội năm 2021. Ảnh: LĐO
Lên top