Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020: Từ 21,4 đến 27 điểm

Điểm chuẩn Đại học Y dược Hải Phòng năm 2020 vừa được công bố. Ảnh TL
Điểm chuẩn Đại học Y dược Hải Phòng năm 2020 vừa được công bố. Ảnh TL
Điểm chuẩn Đại học Y dược Hải Phòng năm 2020 vừa được công bố. Ảnh TL
Lên top