Điểm chuẩn trường Đại học Y dược Cần Thơ 2021

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển 1.920 chỉ tiêu ở các ngành đào tạo đại học chính quy. Ảnh: ĐHYD
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển 1.920 chỉ tiêu ở các ngành đào tạo đại học chính quy. Ảnh: ĐHYD
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển 1.920 chỉ tiêu ở các ngành đào tạo đại học chính quy. Ảnh: ĐHYD
Lên top