Điểm chuẩn Trường Đại học Tôn Đức Thắng: Từ 23- 35,25

Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: Long Nguyễn
Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: Long Nguyễn
Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: Long Nguyễn
Lên top