Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2021: Cao nhất 22 điểm

Một tiết học của sinh viên ngành Răng - Hàm - Mặt tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Ảnh: HIU
Một tiết học của sinh viên ngành Răng - Hàm - Mặt tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Ảnh: HIU
Một tiết học của sinh viên ngành Răng - Hàm - Mặt tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Ảnh: HIU
Lên top