Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2021

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021. Ảnh: Hải Nguyễn.
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021. Ảnh: Hải Nguyễn.
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top