Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM tăng "khủng"

Điểm chuẩn nhiều ngành của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tăng cao. Ảnh: NT
Điểm chuẩn nhiều ngành của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tăng cao. Ảnh: NT
Điểm chuẩn nhiều ngành của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tăng cao. Ảnh: NT
Lên top