Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM năm 2021

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển ưu tiên theo quy đinh của Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: Chân Phúc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển ưu tiên theo quy đinh của Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: Chân Phúc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển ưu tiên theo quy đinh của Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: Chân Phúc
Lên top