Điểm chuẩn Trường Đại học Hoa Sen năm 2021

Điểm chuẩn Trường Đại học Hoa Sen dao động từ 16 - 18 điểm. Ảnh: NT
Điểm chuẩn Trường Đại học Hoa Sen dao động từ 16 - 18 điểm. Ảnh: NT
Điểm chuẩn Trường Đại học Hoa Sen dao động từ 16 - 18 điểm. Ảnh: NT
Lên top