Điểm chuẩn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2021 chỉ từ 14 điểm

Điểm chuẩn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2021. Ảnh: NT
Điểm chuẩn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2021. Ảnh: NT
Điểm chuẩn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2021. Ảnh: NT
Lên top