Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông Vận tải năm 2021

Trường ĐH Giao thông Vận tải công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2021. Ảnh: Hải Nguyễn.
Trường ĐH Giao thông Vận tải công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2021. Ảnh: Hải Nguyễn.
Trường ĐH Giao thông Vận tải công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2021. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top