Điểm chuẩn Trường Đại học Dược Hà Nội 3 năm gần đây: Cao nhất 26,9 điểm

Chi tiết điểm chuẩn vào Trường Đại học Dược Hà Nội 3 năm gần đây. Ảnh: Hải Nguyễn
Chi tiết điểm chuẩn vào Trường Đại học Dược Hà Nội 3 năm gần đây. Ảnh: Hải Nguyễn
Chi tiết điểm chuẩn vào Trường Đại học Dược Hà Nội 3 năm gần đây. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top