Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2021

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp TPHCM dao động từ 17 đến 26 điểm. Ảnh" NT
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp TPHCM dao động từ 17 đến 26 điểm. Ảnh" NT
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp TPHCM dao động từ 17 đến 26 điểm. Ảnh" NT
Lên top