Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Điện lực từ 16 - 24,25 điểm

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường Đại học Điện Lực năm 2021 dao động 16 đến 24,25 điểm. Ảnh: LĐO.
Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường Đại học Điện Lực năm 2021 dao động 16 đến 24,25 điểm. Ảnh: LĐO.
Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường Đại học Điện Lực năm 2021 dao động 16 đến 24,25 điểm. Ảnh: LĐO.
Lên top