Điểm chuẩn thi lớp 10 các trường hot Hà Nội thay đổi ra sao trong 3 năm?

Điểm chuẩn thi lớp 10 năm 2019 có sự sụt giảm so với các năm trước. Ảnh: Hải Nguyễn.
Điểm chuẩn thi lớp 10 năm 2019 có sự sụt giảm so với các năm trước. Ảnh: Hải Nguyễn.
Điểm chuẩn thi lớp 10 năm 2019 có sự sụt giảm so với các năm trước. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top