Điểm chuẩn ngành sư phạm khởi sắc: Có ngành gần 9 điểm mới đậu

Điểm chuẩn vào ngành sư phạm năm 2019 khởi sắc hơn mọi năm. Ảnh minh họa: A.N
Điểm chuẩn vào ngành sư phạm năm 2019 khởi sắc hơn mọi năm. Ảnh minh họa: A.N
Điểm chuẩn vào ngành sư phạm năm 2019 khởi sắc hơn mọi năm. Ảnh minh họa: A.N
Lên top