Điểm chuẩn năm 2021 của Trường Đại học Y Hà Nội giảm ở nhiều ngành

Đoàn công tác của Trường Đại học Y Hà Nội trước giờ xuất quân vào "điểm nóng" chống dịch COVID-19.
Đoàn công tác của Trường Đại học Y Hà Nội trước giờ xuất quân vào "điểm nóng" chống dịch COVID-19.
Đoàn công tác của Trường Đại học Y Hà Nội trước giờ xuất quân vào "điểm nóng" chống dịch COVID-19.
Lên top