Điểm chuẩn năm 2020: 15 điểm/3 môn đỗ Trường ĐH Điện lực

Điểm chuẩn năm 2020 của Trường ĐH Điện lực dao động từ 15-20 điểm.
Điểm chuẩn năm 2020 của Trường ĐH Điện lực dao động từ 15-20 điểm.
Điểm chuẩn năm 2020 của Trường ĐH Điện lực dao động từ 15-20 điểm.
Lên top