Điểm chuẩn năm 2019 nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ dự kiến tăng mạnh

Điểm chuẩn của một số ngành của Đại học Bách Khoa Hà Nội dự kiến ở mức 27-28 điểm.
Điểm chuẩn của một số ngành của Đại học Bách Khoa Hà Nội dự kiến ở mức 27-28 điểm.
Điểm chuẩn của một số ngành của Đại học Bách Khoa Hà Nội dự kiến ở mức 27-28 điểm.
Lên top