Điểm chuẩn năm 2017 của Học viện Tài chính cao nhất là 31,92

Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2017. Ảnh C.N
Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2017. Ảnh C.N
Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2017. Ảnh C.N
Lên top