Điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2020

Thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2020-2021. Ảnh: Nguyễn Trường
Thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2020-2021. Ảnh: Nguyễn Trường
Thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2020-2021. Ảnh: Nguyễn Trường
Lên top