Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020: Nhiều tỉnh đã công bố

Các tỉnh, thành phố đã bắt đầu công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2020-2021. Ảnh: Hải Nguyễn - Huyên Nguyễn
Các tỉnh, thành phố đã bắt đầu công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2020-2021. Ảnh: Hải Nguyễn - Huyên Nguyễn
Các tỉnh, thành phố đã bắt đầu công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2020-2021. Ảnh: Hải Nguyễn - Huyên Nguyễn
Lên top