Điểm chuẩn Khoa Y dược - ĐH Quốc gia Hà Nội: Từ 9,45 điểm/môn sẽ đỗ Y Khoa

Khoa Y dược - ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2020. Ảnh minh hoạ: Hà Phương.
Khoa Y dược - ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2020. Ảnh minh hoạ: Hà Phương.
Khoa Y dược - ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2020. Ảnh minh hoạ: Hà Phương.
Lên top