Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 3 năm gần nhất: Cao nhất 27 điểm

Học viện Ngân hàng đã công bố điểm sàn xét tuyển là 21 điểm. Ảnh: Hải Nguyễn.
Học viện Ngân hàng đã công bố điểm sàn xét tuyển là 21 điểm. Ảnh: Hải Nguyễn.
Học viện Ngân hàng đã công bố điểm sàn xét tuyển là 21 điểm. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top