Điểm chuẩn học bạ trường Đại học Huế cao nhất 20,15

Đại học Huế công bố điểm chuẩn xét học bạ.
Đại học Huế công bố điểm chuẩn xét học bạ.