Điểm chuẩn dự báo vào Trường Đại học Bách Khoa năm 2019

Điểm chuẩn dự báo của Trường Đại học Bách Khoa từ 19 đến 28 điểm. Ảnh: BK
Điểm chuẩn dự báo của Trường Đại học Bách Khoa từ 19 đến 28 điểm. Ảnh: BK
Điểm chuẩn dự báo của Trường Đại học Bách Khoa từ 19 đến 28 điểm. Ảnh: BK

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top