Điểm chuẩn ĐH Y Dược TPHCM năm 2020: Sẽ không có nhiều biến động

Sinh viên khối ngành Sức khoẻ học thực hành tại Đại học Văn Lang. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Sinh viên khối ngành Sức khoẻ học thực hành tại Đại học Văn Lang. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Sinh viên khối ngành Sức khoẻ học thực hành tại Đại học Văn Lang. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Lên top