Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cao chót vót, lên đến 30 điểm

Lên top