Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội năm 2020 cao nhất là bao nhiêu?

Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội năm 2020 cao nhất là 28,9 điểm. Ảnh: Huyên Nguyễn
Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội năm 2020 cao nhất là 28,9 điểm. Ảnh: Huyên Nguyễn
Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội năm 2020 cao nhất là 28,9 điểm. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top