Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn: Chuyên ngành Lịch sử cao nhất ở mức 23,25 điểm