Điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội: Dự kiến tăng từ 2-4 điểm

Điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội: Dự kiến tăng từ 2-4 điểm. Ảnh minh hoạ: Chân Phúc.
Điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội: Dự kiến tăng từ 2-4 điểm. Ảnh minh hoạ: Chân Phúc.
Điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội: Dự kiến tăng từ 2-4 điểm. Ảnh minh hoạ: Chân Phúc.
Lên top