Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ tăng: Đạt 9 điểm/môn có thể vẫn trượt

Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ tăng: Đạt 9 điểm/môn có thể vẫn trượt. Ảnh minh hoạ: VT.
Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ tăng: Đạt 9 điểm/môn có thể vẫn trượt. Ảnh minh hoạ: VT.
Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ tăng: Đạt 9 điểm/môn có thể vẫn trượt. Ảnh minh hoạ: VT.
Lên top