Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội cao nhất là 29,25 điểm

Trường Đại học Luật Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng  năm 2021, cao nhất là 29,25 điểm. Ảnh: LĐO
Trường Đại học Luật Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng năm 2021, cao nhất là 29,25 điểm. Ảnh: LĐO
Trường Đại học Luật Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng năm 2021, cao nhất là 29,25 điểm. Ảnh: LĐO
Lên top