Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân: Thấp nhất 20,5 điểm, cao nhất 24,35 điểm

Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội lấy điểm chuẩn thấp nhất là 20,5. Ảnh: Huyên Nguyễn
Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội lấy điểm chuẩn thấp nhất là 20,5. Ảnh: Huyên Nguyễn
Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội lấy điểm chuẩn thấp nhất là 20,5. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top