Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Luật: Sẽ tăng vọt từ 2-3,5 điểm

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - luật (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: Nhà trường cung cấp
Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - luật (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: Nhà trường cung cấp
Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - luật (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: Nhà trường cung cấp
Lên top