Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2020: Cao nhất 18 điểm

Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2020: Cao nhất 18 điểm. Ảnh TL
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2020: Cao nhất 18 điểm. Ảnh TL
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2020: Cao nhất 18 điểm. Ảnh TL
Lên top